Η Εταιρεία

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην μελέτη-κατασκευή δημοσίων έργων καθώς και ιδιωτικών διαθέτοντας εμπειρία 28 και πλέον ετών στην κατασκευή τους. Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία που απαιτείται για την κατασκευή κάθε τύπου έργου υποδομής είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της εταιρείας. Η ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε. διαθέτει ευρύ φάσμα γνώσεων και εμπειρίας στον τομέα της κατασκευής έργων υποδομής, την οποία απέκτησε μέσω της δυναμικής της συμμετοχής σε σημαντικά έργα με το πέρασμα των χρόνων. Στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η απόλυτη ικανοποίηση των ποιοτικών απαιτήσεων των πελατών της (ιδιώτες ή δημόσιο). Η εταιρεία διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό καθώς και μηχανήματα για την κατασκευή όλων των εργασιών και την παράδοση ολοκληρωμένων έργων. Διεξάγουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα βασιζόμενοι στις αξίες που διέπουν την κουλτούρα της εταιρείας μας. To επιστημονικό δυναμικό της ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε. απαρτίζεται από άτομα με υψηλό επίπεδο κατάρτισης και πολυετή εμπειρία στον τομέα των μελετών και της επίβλεψης ιδιωτικών και μεγάλων δημοσίων ηλεκτρομηχανολογικών έργων, καθώς και κτιριακών έργων. Με βάση το ήθος, τις αρχές και τις αξίες της εταιρείας, και με προσήλωση στην επίτευξη των στόχων και του οράματος μας, έχουμε θέσει ένα δυναμικό πλαίσιο συμπεριφοράς και τρόπου εργασίας σε καθημερινή βάση.

► Δείτε τη φιλοσοφία της εταιρείας μας .

► Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες που προσφέρει η ΔΟΜΗΚΑΤ

► Δείτε τα προβαλλόμενα έργα μας .

 

Επικοινωνήστε μας για οποιαδήποτε ενημέρωση.

 

Είναι μέλος:

  • Του ΕΒΕΑ