Ιστορικό

Το 1984 ο Βασίλης Γεωργαλής  δημιουργεί το δικό του Τεχνικό Γραφείο για την Κατασκευή Δημοσίων Έργων ως ατομική Εργοληπτική Επιχείρηση και παράλληλα δραστηριοποιείται στη μελέτη και Επίβλεψη Η/Μ Εγκαταστάσεων Ιδιωτικών Έργων.


Βασικό κίνητρο θα αποτελέσει η διάθεση για δημιουργία και επαγγελματική ανέλιξη. Χωρίς οικογενειακή παράδοση στο χώρο και μηδενική οικονομική βάση, χωρίς  άλλη στήριξη που θα μπορούσε να δώσει ν την τόσο απαραίτητη αρχική ταχύτητα, έγιναν τα πρώτα δειλά βήματα.


Η αρχή στην κατασκευή , έγινε το 1984 στο χώρο των δημοσίων έργων ,  με την ανάληψη και εκτέλεση του έργου :  Εγκατάσταση κεντρικού οριζόντιου δικτύου θερμάνσεως στο Σισμανόγλειο Νοσηλευτικό Ιδρυμα, σύμβασης 2.500.000 δρχ. (10.000 € περίπου)


Συνεχίζεται από τότε χωρίς διακοπή η  ανάληψη και κατασκευή  έργων και μελετών, και το 1996 ιδρύει την Τεχνική εταιρία ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε., η οποία δραστηριοποιείται σε μία ευρεία γκάμα, σύνθετων τεχνικών έργων και στελεχώνεται από εξειδικευμένους  διπλωματούχους Μηχανικούς Ε.Μ.Π.


Η εταιρεία  έχει αποκτήσει πτυχίο 2ης  Τάξεως  (Αυτό σημαίνει ότι κριθείσα με αυστηρά οικονομικά και τεχνικά στοιχεία, γίνεται δεκτή για ανάληψη Δημοσίων Εργων Προυπολογισμού 1.500.000 ευρώ ανά κατηγορία και συνολικά έως 4.500.000,00 ευρω ), βρίσκεται δε  μέσα σ’ αυτές τις μικρομεσαίες τεχνικές εταιρείες που δυναμικά αναπτυσσόμενες ,βλέπουν το μέλλον με αισιοδοξία, μέσα από  το ζοφερό παρόν.

Η παραπάνω αισιοδοξία πηγάζει από το γεγονός ότι παρά τα μαύρα σύννεφα, που ήδη έχουν εμφανιστεί για την ελληνική οικονομία, η εταιρία μας δεν χρωστάει σε κανέναν ούτε χρήματα ούτε χάρες…