Επιλεγμένα Έργα μας

Η ΔΟΜΗΚΑΤ έχει κατασκευάσει έργα μικρά και μεγάλα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ολοκληρωμένες λύσεις με Ταχύτητα, Συνέπεια και Ευελιξία. Μερικά επιλεγμένα έργα μας μπορείται να δείτε στο φωτογραφικό υλικό που ακολουθεί.