Φιλοσοφία

Κάθε εταιρία που σέβεται τη σύστασή της ξεκινάει την πορεία της με κάποια σημεία αναφοράς. Εξασφαλίζει τη θέση του κύρους της επενδύοντας στην τεχνογνωσία, την εξειδίκευση και τα έργα της. Προσγειωμένα δημιουργεί αλλά πορεύεται με όνειρα. Συνεχή εξέλιξη, απόδειξη εμπιστοσύνης, σχέσεις άρρηκτες με τους συνεργάτες της και χαμόγελα ικανοποίησης από τους πελάτες της αναζητά για να μπορεί να συνεχίζει το πάθος της: την κατασκευή, την υλοποίηση, την ίδια τη δημιουργία.

Η ΔΟΜΗΚΑΤ είναι φορέας διαχρονικών αξιών, αξιών που ενισχύονται και αποδεικνύονται σε κάθε ανάθεση.

Ποιότητα “Οι κόποι μιας ζωής να μείνουν στα παιδιά μας”

Η ποιότητα της κατασκευής ειδικά για τον φέρων οργανισμό (μπετά-σκελετός οικοδομής) εξασφαλίζεται με μετρήσεις από δημόσιο εργαστήριο του κράτους.Οι κατασκευές της ΔΟΜΗΚΑΤ βρίσκονται πάντα πολύ ανώτερες από τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από τους Κανονισμούς.Γι’ αυτό το λόγο, οι μετρήσεις που διενεργούνται υποχρεωτικά από εμάς είναι όρος στα συμβόλαιά μας και δημοσιοποιούνται στον πελάτη!

Ασφάλεια “Δεν διαπραγματευόμαστε την ασφάλεια!”

Τα υλικά κατασκευής επιλέγονται με προσοχή βάσει των προδιαγραφών τους και αφου ορισθεί μια γκάμα από αυτά, επιλέγει ο πελάτης βάσει των χρημάτων που θέλει να διαθέσει. Ακόμη και για υλικά επιλογής αποκλειστικά του πελάτη η εταιρεία βρίσκεται στο πλευρό του με τις συμβουλές της.

Κοστολογικός Έλεγχος “Ο κάθε πελάτης είναι μοναδικός!”

Με αυτή την αξία η εταιρία, συντάσει τον δυνατό ακριβέστερο προϋπολογισμό του έργου, ο οποίος δίδεται στον πελάτη και έτσι γνωρίζει ακριβώς «τι θα του κοστίσει» για να μπορεί να κάνει τον προγραμματισμό του.Ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ανά φάση έργου) γίνεται ο έλεγχός του και τυχόν διαμόρφωσή του με βάση τις υποδείξεις του πελάτη.

Χρονικός Προγραμματισμός  “Ο χρόνος είναι χρήμα!”

Με αυτή την αξία η ΔΟΜΗΚΑΤ , πρίν την έναρξη του έργου ,συντάσει μαζί με τον πελάτη της το χρονοδιάγραμμα του έργου.Ορίζονται το πότε θα ξεκινήσει και το πότε θα τελειώσει το έργο.Έτσι, ο καθένας μπορεί να προγραμματίσει τις εργασίες του και ο πελάτης να γνωρίζει πότε θα κάνει την μετακόμιση.

Ευθύνη και Ασφάλεια “Θέλω οι κόποι μου να πιάσουν τόπο!”

Με αυτό το όραμα η ΔΟΜΗΚΑΤ δημιουργεί έργα. Τηρεί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας για κάθε έργο και παραδίδει τις εγγυήσεις των υλικών στον ιδιοκτήτη.Οι συνεργάτες της ελέγχονται συνεχώς, βαθμολογούνται και επιλέγονται οι καλύτεροι για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Εκπαίδευση

Η εταιρεία στο πλαίσιο της ανάπτυξής της φροντίζει πρωτίστως να επιμορφώνεται και να εκπαιδεύεται το προσωπικό της ώστε να διατηρεί σε υψηλό επίπεδο τις υπηρεσίες της.