Μελέτη Κατασκευή πενταόροφης πολυκατοικίας με Pilotis και υπόγειο στον Βύρωνα