Έκδοση οικοδομικών αδειών και εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη γραφειοκρατική υποστήριξη για την έκδοση οικοδομικών αδειών και την εκπόνηση των αντίστοιχων μελετών


Αρχιτεκτονικές μελέτες


Αναλαμβάνεται ο ολοκληρωμένος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κτιρίων κατοικιών, γραφείων κτλ. με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου, την αρμονική συνύπαρξη του κτιρίου με το υπάρχων φυσικό και οικιστικό περιβάλλον αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις του κάθε ιδιοκτήτη. Η εύρεση της καλύτερης δυνατής αρχιτεκτονικής λύσης προκύπτει από την στενή συνεργασία με τον πελάτη κατά την οποία προσπαθούμε να συγκεράσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ιδιαιτερότητες του κάθε οικοπέδου, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του κάθε ιδιοκτήτη αλλά και τις σύγχρονες τάσεις λειτουργικότητας και αισθητικής που εμείς προτείνουμε. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, προσφέροντας μια μεγάλη γκάμα επιλογών, βοηθάμε τον πελάτη να δει καθαρά τις πραγματικές του ανάγκες αλλά και να συνειδητοποιήσει αυτό που πραγματικά του αρέσει. Έτσι,μαζί καταστρώνουμε ένα ολοκληρωμένο κτιριολογικό πρόγραμμα ανεξάρτητα από το μέγεθος του υπό μελέτη κτιρίου. Ο σχεδιασμός κάθε νέου κτιρίου αποτελεί για εμάς όχι μια δουλειά ρουτίνας αλλά άλλη μια ευκαιρία για δημιουργία. Στέλνοντας μας τα προσχέδια σας, προετοιμάζουμε όλο το πακέτο της αρχιτεκτονικής μελέτης που απαιτείται για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας (διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις και τομές).

 

Στατικές μελέτες

Εκπονούμε στατικές μελέτες κυρίως για κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλικές κατασκευές.

 

 

 

 

 

 

Τοπογραφικές αποτυπώσεις

 

Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Εκπονούμε μελέτες για βιομηχανικές/βιοτεχνικές μονάδες, ξενοδοχεία και κατοικίες, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια, την λειτουργικότητα, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή.

 

 

Μελέτες πυροπροστασίας

 

 

 

 

 

Συντάσσουμε φακέλους για την έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

 

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός


Με την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ θεσμοθετήθηκε η ανάγκη κατασκευής κτιρίων φιλικών προς το περιβάλλον και μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας. Έτσι ο συγχρονος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε οικοπέδου (προσανατολισμός, διεύθυνση ανέμων, κλιματικές συνθήκες κτλ) και να στοχεύει στη βέλτιστη χρησιμοποίηση φυσικών μεθόδων (π.χ. ηλιασμός, αερισμός κτλ) για την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων περιορίζοντας έτσι την κατανάλωση ενέργειας σε αυτά. Μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις βασισμένες στον βιοκλιματικό σχεδιασμό σε νέα ή υπάρχοντα κτίρια προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης στο εσωτερικό τους.