Αρχιτεκτονικές μελέτες

Αναλαμβάνεται ο ολοκληρωμένος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κτιρίων κατοικιών, γραφείων κτλ. με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου, την αρμονική συνύπαρξη του κτιρίου με το υπάρχων φυσικό και οικιστικό περιβάλλον αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις του κάθε ιδιοκτήτη. Η εύρεση της καλύτερης δυνατής αρχιτεκτονικής λύσης προκύπτει από την στενή συνεργασία με τον πελάτη κατά την οποία προσπαθούμε να συγκεράσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ιδιαιτερότητες του κάθε οικοπέδου, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του κάθε ιδιοκτήτη αλλά και τις σύγχρονες τάσεις λειτουργικότητας και αισθητικής που εμείς προτείνουμε. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, προσφέροντας μια μεγάλη γκάμα επιλογών, βοηθάμε τον πελάτη να δει καθαρά τις πραγματικές του ανάγκες αλλά και να συνειδητοποιήσει αυτό που πραγματικά του αρέσει. Έτσι,μαζί καταστρώνουμε ένα ολοκληρωμένο κτιριολογικό πρόγραμμα ανεξάρτητα από το μέγεθος του υπό μελέτη κτιρίου. Ο σχεδιασμός κάθε νέου κτιρίου αποτελεί για εμάς όχι μια δουλειά ρουτίνας αλλά άλλη μια ευκαιρία για δημιουργία. Στέλνοντας μας τα προσχέδια σας, προετοιμάζουμε όλο το πακέτο της αρχιτεκτονικής μελέτης που απαιτείται για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας (διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, όψεις και τομές).η