Ενεργειακή Επιθεώρηση (ΠΕΑ)

!!!—-Παρά τις αντικρουόμενες απόψεις για το θέμα του Ενεργειακού Πιστοποιητικού, από φορείς της αγοράς, το Ενεργειακό Πιστοποιητικό στις μισθώσεις είναι πλέον γεγονός.Η υποχρέωση έκδοσης Ενεργειακού Πιστοποιητικού δεκαετούς ισχύος από 9.1.2012 ισχύει πλέον και για τις μισθώσεις επί μέρους τμημάτων κτιρίων (διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων κλπ.) εμβαδού 50 τ.μ. και άνω, πλην αποθηκών και γκαράζ και ορισμένων κατηγοριών επαγγελματικών κτιρίων.—-!!!

Πιστοποητικά   Ενεργειακής   Απόδοσης    (ΠΕΑ)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ- ΦΕΚ 407Β/2010), για κάθε αγοραπωλησία ακινήτου από τις


09/01/2011 είναι απαραίτητη η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), ένα πιστοποιητικό το οποίο κατατάσσει το κτίριο σε μία από τις εννέα κλάσεις ενεργειακής κατανάλωσης, ανάλογα με την απαιτούμενη πρωτογενή ενέργεια που απαιτείται για την λειτουργία του. Επίσης η έκδοση ΠΕΑ είναι απαραίτητη για την ένταξη στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’  οίκον”.

ΠΕΑ μπορεί να εκδοθεί από πιστοποιημένους από το Υ.ΠΕ.ΚΑ Ενεργειακούς Επιθεωρητές, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών.

Ο Βασίλης Γεωργαλής, Διπλωματούχος Μηχ/γος Ηλ/γος Μηχανικός Ε.Μ.Π, ιδρυτής της ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε., συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών (Α.Μ. 4653 ) και έχοντας ήδη σημαντική εμπειρία, αναλαμβάνει την έκδοση ΠΕΑ τόσο για την σύνταξη συμβολαίου, όσο και για το “Εξοικονομώ κατ’ οίκον”.

Παράλληλα, έχουμε την δυνατότητα να υποστηρίξουμε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις (πχ. εντοπισμός σημείων διαρροών) κάθε ιδιοκτησίας κατά την έκδοση του ΠΕΑ, με την εξειδικευμένη υπηρεσία της θερμογράφησης. Η οργάνωσή μας, η χρήση εγκεκριμένου λογισμικού από το ΤΕΕ και η εμπειρία μας , μας επιτρέπουν να εκδίδουμε τα Πιστοποιητικά έγκυρα και αξιόπιστα και να τα παραδίδουμε μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημέρα της αυτοψίας.

1) ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

2) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ