Συχνές ερωτήσεις

1. Πότε απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ; (α) μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή νέου κτιρίου, (β) μόλις ολοκληρωθεί η ριζική ανακαίνιση υφισταμένου κτιρίου, (γ) για την πώληση ενός κτιρίου (από 9.1.2011), (δ) για την ενοικίαση (μόνο για νέα σύμβαση) αυτοτελούς κτιρίου (από 9.1.2011), (ε) για την ενοικίαση (μόνο για νέα σύμβαση) τμήματος κτιρίου (από 9.7.2011), (στ) για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον» (πριν και μετά τις επεμβάσεις)
2. Η έκδοση ΠΕΑ απαιτείται σε όλες τις περιπτώσεις μισθώσεων; Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων.
3. Ποια κτίρια εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ; Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για τις εξής περιπτώσεις: – για κτίριο (ενιαίο ή τμήμα του) με συνολική επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50τμ (πχ ένα διαμέρισμα με επιφάνεια μικρότερη ή ίση των 50τμ) – για κτίρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.
4. Για πόσο ισχύει το ΠΕΑ? Το ΠΕΑ έχει διάρκεια ισχύος δέκα (10) έτη. Δηλαδή ανεξάρτητα από το πόσες φορές θα ενοικιαστεί ή θα πωληθεί ένα κτίριο στη δεκαετία δεν απαιτείται επανέκδοση του ΠΕΑ. Νέο πιστοποιητικό απαιτείται σε περίπτωση που γίνει ριζική ανακαίνιση στο ακίνητο.
5.  Μπορώ να κάνω επιθεώρηση μόνο στο διαμέρισμά μου ή πρέπει να γίνει σε ολόκληρη την πολυκατοικία? Υπάρχει δυνατότητα διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης και για τμήμα κτιρίου, δηλαδή για μεμονωμένο διαμέρισμα. Ωστόσο, η τιμή είναι καλύτερη εάν πρόκειται για το σύνολο της πολυκατοικίας από ότι για ένα διαμέρισμα ξεχωριστά.
6.    Αν δεν κάνω ενεργειακή επιθεώρηση υπάρχουν πρόστιμα? Χωρίς ΠΕΑ δεν είναι δυνατή η αγοροπωλησία ή η ενοικίαση του ακινήτου. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον Πιστοποιητικού.
7.   Οι επεμβάσεις που αναγράφονται στο ΠΕΑ είναι υποχρεωτικές? Οι επεμβάσεις που προτείνονται στο Πιστοποιητικό δεν είναι υποχρεωτικές, αλλά ενδεικτικές και αναγράφονται υπό τη μορφή συστάσεων. Οι επεμβάσεις που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό είναι υποχρεωτικές μόνο για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ.

8 Είμαι δικαιούχος για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ? Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ

9. Τι κερδίζω με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης? Το ΠΕΑ αποτελεί ένα πολύτιμο έγγραφο που προσφέρει τα εξής: α) Δείχνει την ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου έτσι ώστε ο ενδεχόμενος ενοικιαστής ή αγοραστής να γνωρίζει τις ενεργειακές απαιτήσεις του, όπως συμβαίνει και με τις συσκευές που φέρουν ενεργειακή σήμανση. Έτσι ένα κτίριο χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας σημαίνει ότι απαιτεί περισσότερη ενέργεια και κατά συνέπεια θα έχει υψηλότερους ενεργειακούς λογαριασμούς. β) Δείχνει σημαντικά στοιχεία καταναλώσεων και εκπομπών CO2, που βοηθά το χρήστη να αντιληφθεί πόσο, πως και που καταναλώνεται η ενέργεια στο κτίριο του. γ) Προσφέρει συστάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση και μάλιστα με ενδεικτικό κόστος και χρόνο απόσβεσης.

10. Τι μετράει στη συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου; Η συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου είναι το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του κτιρίου, όπως αυτά προσμετρούνται στην οικοδομική άδεια (σύμφωνα με το συντελεστή δόμησης), καθώς επίσης και τα τετραγωνικά του κτιρίου που έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις (πχ κλειστός ημιυπαίθριος).

11. Ποιές είναι οι υποχρεώσεις του συμβολαιογράφου; Ο συμβολαιογράφος ελέγχει την εγκυρότητα του ΠΕΑ από το πληροφοριακό σύστημα του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων του ΥΠΕΚΑ (www.buildingcert.gr), μνημονεύει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και προσαρτά έντυπο – απόσπασμα ΠΕΑ, που εκδίδεται από το παραπάνω πληροφοριακό σύστημα και περιέχει τα βασικά στοιχεία του ΠΕΑ. Επίσης, η παράδοση – παραλαβή του ΠΕΑ γίνεται με σχετική συμβολαιογραφική πράξη.

12. Είναι δυνατό να πωληθεί ένα ημιτελές κτίριο, χωρίς την έκδοση του ΠΕΑ; Ένα ημιτελές κτίριο (ενιαίου ή τμήμα), μπορεί να πωληθεί χωρίς την έκδοση ΠΕΑ. Ωστόσο, μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή πρέπει να γίνει ενεργειακή επιθεώρηση και να εκδοθεί.