Κατασκευή ιδιωτικών έργων πλήρως παραδοτέων με το κλειδί στο χέρι

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών. Εδώ και χρόνια αναλαμβάνει με επιτυχία την κατασκευή ιδιωτικών έργων, τόσο με το σύστημα της αντιπαροχής, όσο και ιδιωτών πολιτών, οι οποίοι θέλουν να εμπιστευτούν την επίβλεψη της κατασκευής του ακινήτου τους σε ένα αξιόπιστο τεχνικό γραφείο με κύρος. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην ποιότητα της κατασκευής μέσω του διαρκούς ποιοτικού ελέγχου των χρησιμοποιούμενων υλικών των προμηθευτών και της παρεχόμενης υπηρεσίας-εργασίας των υπεργολάβων-εργατών. Για το λόγο αυτό γίνεται διαρκώς λεπτομερής αξιολόγηση όλων των προμηθευτών και των συνεργατών μας με κριτήριο το καλύτερο πάντα ποιοτικό αποτέλεσμα μέσω ενός συστήματος περιοδικής κοστολόγησης, αποτύπωσης και παρακολούθησης των έργων. Αναλαμβάνουμε με συνέπεια την επίβλεψη της κατασκευής έργων ενδεικτικά στις ακόλουθες κατηγορίες κτιρίων:
  • Κτίρια κατοικιών (μονοκατοικίες και πολυκατοικίες)
  • Κτίρια καταστημάτων, γραφείων και επαγγελματικών χώρων κάθε χρήσης
  • Βιοτεχνικά και Βιομηχανικά κτίρια
  • Ξενοδοχειακές μονάδες
  • Διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων
  • Ανακαινίσεις, επισκευές και Ενεργειακή Αναβάθμιση (συμπεριλαμβάνεται η ανακαίνιση προσόψεων) των κτιρίων όλων των παραπάνω κατηγοριών
  • Επεμβάσεις σε Διατηρητέα κτίρια
  • Έργα πρασίνου