Μελέτη και Κατασκευή Δημοσίων έργων

Η εταιρεία μας ειδικεύεται στην κατασκευή δημόσιων οικοδομικών και τεχνικών έργων, έργων πρασίνου, οδοποιίας και υδραυλικών έργων. Έτσι σε άριστη πάντα συνεργασία με τους επιβλέποντες φορείς των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατασκευάζει δημόσια έργα με γνώμονα το σεβασμό στους πολίτες και βασικό κριτήριο τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής προσφοράς και της αισθητικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του δημόσιου φορέα προς το κοινωνικό σύνολο. Επιπλεόν Η εταιρεία έχει την δυνατότητα και την δυναμικότητα να αναλάβει την εκπόνηση μελετών του Δημοσίου η διαφόρων φορέων Ν.Π.Δ.Δ , συνδράμοντας τους φορείς σε ταχεία εκπόνηση μελετών και δημοπράτηση τους.