Αναπτυξη και διαχείριση ακινήτων

αφορά την αξιοποίηση της γης με την ανέγερση κατοικιών η επαγγελματικών χώρων και κατόπιν αυτού την εμπορία των κτισμάτων μεμονωμένα ή στο σύνολο τους. Η διαδικασία αυτή γίνεται με το σύστημα της αντιπαροχής ή την αγορά των οικοπέδων από την εταιρεία. Η κατασκευή των κτισμάτων γίνεται αποκλειστικά από την εταιρεία