Εκθέσεις Πραγματογνωμοσύνης

►Τεχνικές συμβουλές

► Έλεγχος αμέλειας και κακοτεχνιών

► Στατική επάρκεια

► Απαλλοτριώσεις

► Οικοδομικά θέματα

► Πολεοδομικές παραβάσεις

Οι εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης, αποτελούν έναν ιδιαίτερο  τομέα υπηρεσιών στη ΔΟΜΗΚΑΤ.

Για τη σύνταξη των απαραίτητων τεχνικών εκθέσεων, ακολουθούμε συγκεκριμένα βήματα:

  • λεπτομερή εξέταση των στοιχείων της υπό έλεγχο  περίπτωσης
  • αυτοψία στην περιοχή του έργου
  • συγκέντρωση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας
  • επαφή με ειδικούς συμβούλους ώστε να καλύπτουμε  ακόμη και τις πτυχές της υπόθεσης που δεν άπτονται απόλυτα του αντικειμένου μας
  • τεκμηρίωση της τελικής μας γνωμοδότησης και συγγραφή του τεύχους της έκθεσης

ώστε σε συνδυασμό με την επιστημονική κατάρτιση των μελών και συνεργατών της εταιρείας και τη χρήση κατά απαίτηση των πιο εξειδικευμένων λογισμικών, να είμαστε σε θέση να αποδώσουμε στον πελάτη, το βέλτιστο τελικό αποτέλεσμα με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του.