Εκτιμήσεις ακινήτων

Η εκτίμηση της αξίας ενός ακινήτου, επηρεάζεται από αρκετές παραμέτρους, όπως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ακινήτου και της περιοχής στην οποία βρίσκεται, το χρόνο εκτέλεσης της εκτίμησης, τους τρέχοντες οικονομικούς δείκτες και τις συνθήκες αγοράς ομοειδών ακινήτων και τις εναλλακτικές μορφές υπό τις οποίες μπορεί να αξιοποιηθεί. Στη ΔΟΜΗΚΑΤ , εφαρμόζοντας  συγκεκριμένα πρότυπα, και διαθέτωντας το κατάλληλο λογισμικό (e-axies)  για τον σωστό και ενημερωμένο υπολογισμό των αντικειμενικών αξιών :

  • εξετάζουμε τις τεχνικές – οικονομικές – νομικές πτυχές κάθε περίπτωσης
  • καλύπτουμε τις ανάγκες εκτίμησης διαφόρων μορφών ακινήτων
  • για οποιοδήποτε σκοπό (δικαστική διαμάχη, καθορισμό αποζημίωσης, ασφαλιστικούς – φορολογικούς λόγους, προ- σημείωση για δανεισμό, υπολογισμό ποσοστού αντιπαροχής)

με στόχο η τελική έκθεση εκτίμησης, να αποτελεί μία απόλυτα τεκμηριωμένη μελέτη.

περιπτώσεις

  1. Αγροτεμάχια
  2. Οικόπεδα
  3. Οικοδομές
  4. Διαμερίσματα
  5. Επαγγελματικοί χώρο
  6. Βιομηχανικά Κτίρια
  7. Ξενοδοχεία