Ποιά ακίνητα εξαιρούνται και δεν μπορούν να ρυθμιστούν

∆εν ρυθμίζονται αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις που έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε δάσος,  αιγιαλό,  καταπατημένο χώρο,  κοινόχρηστο χώρο,  ζώνη ασφαλείας,  δημόσιο κτήμα,  αρχαιολογικό χώρο στον οποίο απαγορεύεται η δόμηση,  ρέμα,  κοντά σε κορυφογραμμή και σε διατηρητέο κτίριο (άρθρο 23, παράγραφος 3). Οι κατασκευές αυτές παραμένουν άμεσα κατεδαφιστέες.