Ρύθμιση ημιυπαιθρίων χώρων (βάσει του Ν.3843/2010)


  • Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ Η/Χ ΧΩΡΩΝ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30/11/2011
  • Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν4014/11

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία του φακέλου σας για ταχυδρομική αποστολή στην πολεοδομία. Ετοιμάζουμε το έντυπο της αίτησης και τις υπεύθυνες δηλώσεις. Μας στέλνετε υπογεγραμένα τα παραπάνω έντυπα μαζί με αντίγραφα του ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ Οικ. Αδείας, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και ΚΑΤΟΨΗΣ ΟΡΟΦΟΥ απο τον φάκελο ιδιοκτήτη και αφού συνταχθεί απαραίτητη τεχνική έκθεση. ταχυδρομούμε τον φάκελο στην αντίστοιχη πολεοδομία. Εαν επιθυμείτε σας παραδίδουμε τα έντυπα και τον φάκελο μπορεί να καταθέσει ο ψιλός κύριος του ακινήτου προσωπικά.

Ποιούς αφορά

Τι υπάγεται στις ρυθμίσεις: – Ημιυπαίθριοι χώροι – Κλειστές θέσεις στάθμευσης που έχουν αλλάξει χρήση – Κλειστά μέρη pilotis – Υπόγεια που έχουν αλλάξει χρήση – Χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων – Αίθρια – Φωταγωγοί – Χώροι κοινωνικών εκδηλώσεων – Σοφίτες – Πατάρια – Εσωτερικά αίθρια & εσοχές

Τι ΔΕΝ υπάγεται στην ρύθμιση:

– Κλεισμένοι εξώστες (μπαλκόνια)

– Κλεισμένες εγκαταστάσεις στήριξης φυτών

– Οποιαδήποτε κατασκευή στο Δώμα και στην πρασιά

Αν ΔΕΝ τακτοποιήσω τους χώρος που μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση της τακτοποίησης ημιυπαιθρίων χώρων τι γίνεται;

Κατά το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά την λήξη της προθεσμίας της ρύθμισης θα διεξαχθεί εντατικός έλεγχος εντοπισμού των αυθαίρετων χώρων που δεν έχουν ρυθμιστεί και θα επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις (πρόστιμο και κατεδάφιση).

1. Πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας του αυθαιρέτου.

2. Πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας του αυθαιρέτου για κάθε χρόνο διατήρησης του μέχρι την κατεδάφισή του ή την αναθεώρηση της άδειας. (Η αναθεώρηση της άδειας στο 95% των περιπτώσεων είναι αδύνατη για νομιμοποίηση του χώρου)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 15 τ.μ η/χ σε περιοχή με τιμή ζώνης 1,500 ευρώ . Με την τακτοποίηση των ημιυπαιθρίων χώρων βάση της ρύθμισης 3843/2010 Το πρόστιμο υπολογίζεται σε 1215 ευρώ με εφάπαξ καταβολή και αμοιβή μηχανικού 286 ευρώ ΣΥΝΟΛΟ 1501 ευρώ Με πρόστιμο από έλεγχο το πρόστιμο ανέγερσης είναι 2250 ευρώ Και έπειτα κάθε χρόνο 375 ευρώ Και κατεδάφιση …Η επιλογή δική σας

Χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας ή τηλεφωνήστε μας για να λύσουμε απορίες που τυχών έχετε.

Σύντομο ιστορικό

 

Διαδικασία ρύθμισης υπερβάσεων δόμησης