Διαδικασία ρύθμισης υπερβάσεων δόμησης

Σε αυτήν τη σελίδα, θα βρείτε όλα όσα χρειάζονται ώστε να ολοκληρώσετε την ρύθμιση των ιδιοκτησιών σας. Συνοπτικά, θα χρειαστεί να συγκεντρώσετε τα σχέδια που αφορούν την ιδιοκτησία σας, να συμπληρώσετε την υπεύθυνη δήλωση και την αίτηση, να έρθετε σε επαφή με μηχανικό για την συγγραφή της απαραίτητης τεχνικής έκθεσης και να πληρώσετε το πρόστιμο. Αναλαμβάνουμε την συγγραφή της τεχνικής έκθεσης και την διεκπαιρέωση της ρύθμισης. Επικοινωνήστε μαζί μας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση στο info@hmiypaithrioi.gr ή στο 210 75 62 940.
  • Συλλογή εγγράφων που περιγράφουν τον υποκείμενο χώρο
  • Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας
Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας όπου περιγράφεται ο χώρος. Δεν απαιτείται από την υπηρεσία, ωστόσο είναι σκόπιμο να διασταυρώσετε τα στοιχεία.
  • Στέλεχος οικοδομικής Αδείας
Θα πρέπει να το παραλάβετε από την αρμόδια πολεοδομία.
  • Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου
Θα πρέπει να το παραλάβετε από την αρμόδια πολεοδομία.
  • Κάτοψη Χώρου
Θα πρέπει να την παραλάβετε από την αρμόδια πολεοδομία. Συμπληρώστε την αίτηση που θα βρείτε εδώ. Συμπληρώστε την αίτηση που θα βρείτε εδώ. Εάν δεν παρουσιαστεί ο ιδιοκτήτης, θα πρέπει να συμπληρωθεί η εξουσιοδότηση που θα βρείτε εδώ.
  • Τεχνική Περιγραφή Μηχανικού
Θα χρειαστεί να αναθέσετε σε μηχανικό την σύνταξη της Τεχνικής Περιγραφής. Εάν επιθυμείτε να την αναθέσετε σε εμάς, επικοινωνήστε στο 210 77 12 891 ή στείλτε μας e-mail.
  • Παράβολο Ελληνικού Δημοσίου
Για την υποβολή της αίτησης θα χρειαστείτε να καταβάλετε παράβολο από το Δημόσιο Ταμείο : 250€ για ημιυπαίθριους χώρους ή 350€ για τις λοιπές περιπτώσεις. Προσέξτε, το παράβολο δεν επιστρέφεται, αλλά συνυπολογίζεται στο πρόστιμο που θα πρέπει να καταβάλετε.