Υπηρεσίες Ανακαίνισης

Χρησιμοποιούμε υλικά που έχουν πιστοποιημένες ιδιότητες, από αναγνωρισμένες εταιρείες, δουλεύουμε με εξειδικευμένο προσωπικό, ακούμε και δίνουμε λύσεις, συνεργαζόμαστε με τον πελάτη μας.

  • Αυτοψία στο κτήριο και αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης. Αποτυπώνονται λεπτομερώς οι τοίχοι, οι κολώνες, τα δοκάρια, οι ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκ/σεις. Η το δυνατόν καλύτερη και λεπτομερέστερη αποτύπωση ενός κτηρίου είναι καθοριστική για την τελική διαρρύθμιση προλαμβάνοντας τα λάθη που κοστίζουν σε χρόνο και φυσικά σε χρήμα.
  • Έλεγχος στατικής επάρκειας του κτηρίου
  • Σχεδίαση στον υπολογιστή της υπάρχουσας κατάστασης του ακινήτου και φωτορεαλιστική (3D)  απεικόνισή του.
  • Διερεύνηση των αναγκών του πελάτη και της επιθυμητής διαρρύθμισης εσωτερικά αλλά και της εξωτερικής διαμόρφωσης.
  • Τελικές προτάσεις που απεικονίζουν ακριβώς το αποτέλεσμα που θέλει ο πελάτης με 3D μορφή.
  • Σύνταξη ακριβούς προϋπολογισμού του έργου καθώς και χρονικός προγραμματισμός. Έτσι, μπορεί εύκολα ο πελάτης μας να έχει πλήρη εικόνα του έργου και του χρόνου που θα παραδοθεί.
  • Ανάληψη και διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων μελετών που απαιτούνται. Κατασκευή. Ανάληψη όλων των εργασιών κατασκευής / ανακαίνισης με το σύστημα “με το κλειδί στο χέρι” ή επί μέρους τμήματα εφόσον το επιθυμεί ο πελάτης. Όλες οι φάσεις τηρούν το προκαθορισμένο πρόγραμμα και τις συμφωνημένες προδιαγραφές υλικών και σύμφωνα πάντα με τους επιμέρους κανονισμούς και τεχνικές οδηγίες που ισχύουν κάθε φορά. Η επίβλεψη και η εφαρμογή των πραγματικών μελετών καθώς και η οργάνωση της κατασκευής είναι ευθύνη του αρμόδιου μηχανικού του έργου. Μ’ αυτόν τον τρόπο, δεσμευόμαστε για το αποτέλεσμα, μπορούμε και αναλαμβάνουμε κάθε ευθύνη απέναντι στους πελάτες μας και “δεν μασάμε τα λόγια μας”.