Τοπογραφικές αποτυπώσεις

Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία, εμπειρία και εξοπλισμό, (TOPCON 105N)  η ΔΟΜΗΚΑΤ μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες τοπογραφικών αποτυπώσεων για συνήθη έργα και παραγωγή των απαραίτητων τοπογραφικών σχεδίων και συγκεκριμένα:
 • ακίνητα εντός σχεδίου
 • ακίνητα εκτός σχεδίου
 • τοπογραφικά σχέδια οικοδομικής αδείας
 • πράξεις εφαρμογής
ακόμη ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ… ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ
 • Εντοπισμός ακινήτου (ΚΑΕΚ)
 • Δηλώσεις ακινήτων (αιτήσεις εκούσιας)
 • Χωρικές Μεταβολές (διορθώσεις ορίων, τετραγωνικών)
 • Συνενώσεις Ιδιοκτησιών
 • Καταχωρήσεις Εγγραπτέων Πράξεων
 • Έλεγχος Αρχείου (αρχικές δηλώοεις, Β ανάρτηση)
 • ‘Εκδοση παραλαβή πιστοποιητικών