Ανθρώπινο δυναμικό

ΣΤΕΛΕΧΗ

ΒΑΣΙΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ

Μηχ/γος- Ηλ/γος  Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Διαχειριστής και ιδρυτής της ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε.

Με εμπειρία 30 ετών σε  κατασκευή και μελέτη έργων του δημοσίου και ιδιωτικού  τομέα

ΝΙΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc Ε.Μ.Π.

Διαχειριστής της ΔΟΜΗΚΑΤ Ε.Ε.

Με εμπειρία  15  ετών σε  κατασκευή και μελέτη έργων του δημοσίου και ιδιωτικού  τομέα

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΓΚΟΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΙΜΗΣΗ

Πολιτικός Μηχανικός  

ΝΙΚΗ ΠΕΡΓΙΑΛΙΩΤΗ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΚΠΑ,